• Open: Mon - Fri: 9:00 - 17:00

Konferenca Kombëtare 2024

Organizuar nga:

Shoqata Shqiptare e Gjenetikës Molekulare Humane

në bashkëpunim me:

Konferenca e dytë Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të Gjenetikës Molekulare Humane (Albanian Society of Human Molecular Genetics) – ASHMG 2024, në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave te Natyrës, Departamenti i Biologjisë , UT dhe Spitali  Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë”,  dhe me mbështjen e Shoqatës Evropiane të Gjenetikës Humane (ESHG).

Konferenca synon të bashkojë studiues nga akademia dhe industria, për të ndarë gjetjet e tyre të fundit për një sërë temash që lidhen me shkencën e gjenetikës.

 

Qëllimet kryesore të ASHMG 2024 janë:

 • Vlerësimi i zhvillimeve të aplikimeve gjenetike në vend me qëllim nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet kapaciteteve vendore;
 • Promovimi i bashkëpunimeve të reja ndërmjet kërkuesve vendas dhe atyre që punojnë në institucione perëndimore duke kontribuar në ngritjen e kapaciteve në fushën e gjenetikës molekulare në vendin tonë;
 • Evidentimi i resurseve dhe nevojave për implikimin e risive në fushën e gjenetikës molekulare në mjekësi.

 

Tematikat:

 1. Gjenetika riprodhuese
 2. Gjenetika Prenatale
 3. Çrregullime metabolike
 4. Imunologjia dhe Sistemi Hematopojetik
 5. Sindromat e keqformimeve/anomalive të shumëfishta
 6. Gjenetika e kancerit
 7. Variacioni dhe Arkitektura e Gjenomit
 8. Citogjenetika
 9. Bioinformatika, Machine learning dhe Metodat Statistikore
 10. Mjekësi e Personalizuar dhe Farmakogjenomikë
 11. Gjenetika e Popullatave dhe Gjenetika Evolucionare
 12. Këshillim Gjenetik
 13. Edukim Gjenetik

KORDINATORE E KONFERENCËS

 Prof. Dr. Anila MITRE

 

KOMITETI HONORIFIK

Prof. Dr. Artan HOXHA – Rektor i Universitetit të Tiranës

Prof. Dr. Borut Peterlin – President i Shoqatës Evropiane të Gjenetikës Humane

Prof. Dr. Spriro DRUSHKU- Dekan i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, FSHN, UT

Prof. Dr. Zyri BAJRAMI – Anëtar nderi në Bordin Drejtues të Shoqatës Shqiptare të Gjenetikës Molekulare Humane

Akad. Prof. Dr. Ilia MIKEREZI – Akademia e Shkencave të Shqipërisë

Prof. Dr. Tefta REXHA – Profesor në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

 

KOMITETI SHKENCOR

Prof. Dr. Mirela Lika, Profesor dhe kërkuese  imunologjisë dhe Drejtuese e Grupit mësimor kërkimor Gjenetikë – Mikrobiologji në Departamentin e Biologjisë, FSHN, UT, Shqipëri.

Prof. As. Dr. Dritan Agalliu, Departamenti i Neurologjisë, Patologjisë dhe Biologjisë Qelizore, Columbia University Irving Medical Center, New York, USA.

Prof. Dr. Anila Mitre, Profesore dhe kërkuese e Biologjisë molekulare,  Departamenti i Biologjisë, FSHN, UT

Prof. Dr. Majlinda Lako, Gjenetiste, kërkuese në Mjekësinë regjenerative, Universiteti i Newcastle, Instituti i Bioshkencave, Qendra Ndërkombëtare për Jetën, Central Parkway, Mbretëri e Bashkuar.

Prof. Dr. Artan Trebicka, Profesor i Biokimisë, Departamenti i Biologjisë, FSHN, UT

Acad. Prof. Dr. Anila Hoda, Universiteti Bujqesor i Tiranës,

Prof. Dr. Eliona Demaliaj, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë dhe Drejtor Spitali Universitar Obstetrik – Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë’’, Tiranë, Shqipëri.

Prof. As. Dr. Merita Xhetani, Lektore dhe Kërkuese e Gjenetikës dhe Gjenetikës Molekulare Humane, Departamenti i Biologjisë, FSHN, UT.

Prof. As. Dr. Irena Seferi, Kërkuese dhe Lektore në Transfuziologji, Universiteti i Mjekësisë i Tiranës dhe Qëndra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut

Prof. Dr. Helidon Nina, Drejtor mjekësor Spitali Onkologjik, Qëndra Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë, Shqipëri

Prof. Dr. Ledjan Malaj,  Universiteti i Mjekësisë i Tiranës

Prof.As. Dr. Manika Kreka, Lektore dhe kërkuese, Universiteti i Mjekësisë i Tiranës dhe Pediatre Onkohematologe, Qëndra Spitalore Universitare Nënë Tereza

Prof. Dr. Etleva Hamzaraj, Profesore dhe kërkuese e Mikrobiologjisë,  Departamenti i Biologjisë, FSHN, UT

Dr. Majlinda Kote, Kërkuese në Sëmundjet Infektive, Instituti i Shëndetit Publik, Shqipëri.

Dr. Redona Dudushi, ISHP dhe Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës

Dr. Iris Hasibra, Departamenti i Kontrollit të Sëmundjeve Transmetuese
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik

KOMITETI ORGANIZATIV

Prof.As. Dr. Merita Xhetani, Profesore dhe Kërkuese e Gjenetikës dhe Gjenetikës Humane, Departamenti i Biologjisë, FSHN, UT

Dr. Vera Beca, PhDc, Mjeke mikrobiologe, Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Mbreteresha Geraldine”, Tiranë, Shqipëri.

Dr. Suela Leli, PhD, Mjeke laboratori, Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Mbreteresha Geraldine”, Tiranë, Shqipëri.

Dr. Daniela Nakuçi, PhDc, mjeke histopatologe, Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë”, Tiranë, Shqipëri.

Dr. Blerta Laze, Lektore dhe kërkuese e Gjenetikës në Universitetin e Vlorës

Dr. Fjoralda Bakiri, Kërkuese e Biologjisë molekulare dhe lektore e Biologjisë qelizore, Departamenti i Biologjisë, FSHN, UT

Dr. Ariol Rama, Lektor dhe Kërkues i Gjenetikës së popullatave, Departamenti i Biologjisë, FSHN, UT

Msc. Kristiana Mano, Biologe molekulare, Klinika  Gjinekologjike “Koço Gliozheni”, Tiranë.

08:00 08:30Regjistrimi i pjesëmarrësve
08:30 – 08:45Fjala e hapjes dhe moderimi i seancës plenare
Prof. Dr. Anila Mitre
Fjala përshëndetëse e rastit nga personalitete te ftuar
Seanca Plenare
08:45 – 09:05Mundësi dhe sfida të së ardhmes në fushën e Gjenomikës Mjekësore
Pirro Hysi
King’s College London
Sesioni I: Diagnostika prenatale dhe mjekësia fetale
ModeratoreProf. Dr. Eliona Demaliaj, UMT, Fakulteti i Mjekësisë dhe SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë”
09:05 – 09:20Sindromat hereditare, testimi dhe këshillimi gjenetik në sëmundjet malinje gjinekologjike
Fatjon Balla
UMT, Fakulteti i Mjekësisë dhe SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë”
09:20 – 09:35Sfidat e vazhdueshme të testimit gjenetik prenatal dhe neonatal-raste studimore
Besjona Kodra
UMT, Fakulteti i Mjekësisë dhe SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë”
09:35 – 09:50Vlerësimi prenatal citogjenetik përmes metodave invazive dhe jo invazive: detektimi i anomalive kromozomale në SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë”
Evis Binaj
UMT, Fakulteti i Mjekësisë dhe SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë”
09:50 – 10:05Anomalitë kromozomale në humbjet e hershme të shtatzanisë
Merita Xhetani
UT, FSHN, dhe Qëndra e Diagnostikës Molekulare, SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë”
10:05 – 10:20Fekondimi in vitro në ndihmë të çifteve me anomali kromozomale
Emi Gliozheni
Klinika Gliozheni, Tirane
10:20 – 10:25Diskutime
10:25 10:40Pushim kafe dhe postera
Sesioni II: Gjenetika e sëmundjeve humane
ModeratoreProf. Dr. Anila Mitre, Prof. Dr. Etleva Hamzaraj
Universiteti i Tiranës, FSHN, Departamenti i Biologjisë
10:40 – 10:55Kirurgjia e kancerit të gjirit
Helidon Nina
Universiteti i Mjekësisë, Qëndra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë
10:55 – 11:05Konvulsione tek i porsalinduri, lindur nga nëna me infeksion antenatal SARS-CoV-2: Koagulopathi neonatale post-COVID-19? Rast klinik
Vera Beca & Daniela Nakuçi
SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë”
11:05 – 11:15Studim nëpërmjet teknikave molekulare dhe immunologjike i infeksioneve virale të rrugëve të sipërme respiratore në popullatën shqiptare
Anila Mitre
Departamenti i Biologjisë, FSHN, UT dhe Laboratori Intermedika
11:15 – 11:25Leukemia Limfoide Kronike nga gjenetika tek trajtimi
Elsuarta Calliku & Adela Perolla
Universiteti i Mjekësisë, Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë
11:25 – 11:40Inovacione dhe risi në trajtimin e pacientëve me Beta Talasemi
Manika Kreka
Universiteti i Mjekësisë, Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë
11:40 – 11:45Diskutime
Sesioni III: Kërkimi shkencor në biomjekësi
ModeratoreProf. Dr. Mirela Lika, UT, FSHN dhe Prof. Dr. Anila Hoda, UBT
11:45 – 11:55Analiza in silico e nsSNP-ve të dëmshme në proteinën e faktorit të rritjes së hepatociteve (HGF): Implikimet për strukturën, funksionin dhe ndërveprimet
Anila Hoda
Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
11:55 – 12:05Modifikimet gjenetike te viruseve onkolitike per trajtimin e kancerit
Arta Lugaj
Universiteti i Tiranës, FSHN, Departamenti i Biologjisë
12:05 – 12:15Analiza e të dhënave metagjenomike: sfidat dhe praktikat më të mira
Eliana Ibrahimi
Universiteti i Tiranës, FSHN, Departamenti i Biologjisë
12:15 – 12:25Faktorët gjenetikë, sistemi i komplementit dhe degjenerimi makular me moshën
Merita Rumano
Universiteti i Tiranës, FSHN, Departamenti i Biologjisë
12:25 – 12:45Identifikimi i faktorëve të rrezikut gjenetik që predispozojnë fëmijët ndaj encefalitit autoimune pas infeksioneve me streptokokun A
Dritan Agalliu
Universiteti Kolumbia, New York, USA
Leksion i seancës plenare, drejtpërdrejt nga NY, USA via ZOOM
12:45 – 12:55Ekzaminimi i fetusit përmes ADN-së së lirë fetale, përvoja jonë gjatë një viti
Arlinda Agastra
ADN Clinic
Sesioni III: Kërkimi shkencor në biomjekësi-vazhdim
ModeratoreProf. As. Dr. Arta Lugaj, UT, FSHN
Prof. Dr .Gazmed Temaj, Universiteti i Prishtinës
12:55 – 13:05RiboScreen -Teknologjia për të identifikuar proteinat ribozomale për arsye terapeutike
Gazmend Temaj
Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, Kosovë
13:05 – 13:15Baza gjenetike e çrregullimeve të spektrit të autizmit
Hesat Aliu
Universiteti i Tetovës, Tetovë, Maqedoni e Veriut
13:15 – 13:25Roli i nanoteknologjisë në përmirësimin e mjekësisë gjenomike
Toskë Kryeziu
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë, Prishtinë, Kosovë
13:25 – 13:35Njeriu, shoqёria dhe arritjet nё gjenomikёn e bimёve mjekёsore:rruga drejt njё jete tё shёndetshme
Ani Bajrami
Muzeu i Shkencave tё Natyrёs “Sabiha Kasimati”, Universiteti i Tiranёs
13:35 – 13:45Rëndësia e këshillimit psikologjik në çrregullimet neurozhvillimore
Redona Dudushi
ISHP dhe Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës
13:45 14:15Sesioni i posterave

Vlerësimi i tre grup kritereve të përdorura për evidentimin e sindromit obstetrik antifosfolipidik tek femrat e moshës riprodhuese në popullatën shqiptare.

Ina Toska
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

Rëndësia e dedektimit të delecionit të genit P53 në hemopatitë malinje

Dorina Roko
Universiteti i Mjekësisë ,Qendra Spitalore Universitare “ Nënë Tereza”, Tiranë

Roli i CA-125 si tregues i rishfaqjes në pacientët me tumor të ovareve

Edlira Pajenga
Departamenti i Biologjisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Elbasanit “A.Xhuvani”, Shqipëri

Raportim rasti: Mikrodublikimi 16p13.3 në një pacient 9-vjeçar me shenja të spektrit të autizmit

Ina Marku
GeniusLab, Tiranë

Raportim i Rastit: Disgjeneza gonadale te një person fenotipikisht femër me kariotip 46, XY për shkak të pranisë së mutacionit në gjenin DHX37

Kristina Sheme
GeniusLab, Tiranë

Rëndësia e identifikimit me metoda të biologjisë molekulare për tipet e HPV me risk të lartë

Fjoralda Bakiri
Departamenti i Biologjisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Përdorimi i nanoteknologjisë në diagnostikimin dhe terapinë gjenetike

Venesa Lupçi
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë, Prishtinë, Kosovë

Frekuenca e aleleve të 16 lokuseve STR në një kampion të popullatës shqiptare

Ela Zaimi
Instituti i Policisë Shkencore dhe Departamenti i Biologjisë, FSHN

Gjenetika e kancerit të gjirit të lidhur me gjenet BRCA1 dhe BRCA2 në popullatën shqiptare

Albina Hasa
Universiteti Aldent dhe Departamenti i Biologjisë , FSHN

Prevalenca dhe faktorët e rrezikut të infeksionit helicobacter pylori në pacientët me ankesa gastrointestinale në Shqipëri

Gjena Dura
Laboratori Intermedika, Tiranë

Bimët mjekësore dhe sëmundjet kanceroze: rasti i bimëve Hypericum perforatum dhe Rosa canina.

Qemal Shehu
Universiteti i Tiranës, FSHN

Tumoret adrenale në popullatën shqiptare

Brunilda Mezani,Western Balkan University

14:15 14:30Diskutime dhe mbyllja e programit- Prof. As.Merita Xhetani

Shkarko librin: ASHMG 2022

TË RËNDËSISHME:

Prezantimi në takim do të jetë kushti për botimin e abstraktit në suplementin elektronik të Revistës Shqiptare të Gjenetikës Humane – Albanian Journal of Human Genetics.
Abstraktet e pranuara do të publikohen në Revistë pas konferencës.
Duke dorëzuar një abstrakt, ju pranoni që të dhënat tuaja personale të ruhen dhe përdoren nga organizatori për të përpunuar paraqitjen tuaj, për të mundësuar prezantimin në takim dhe publikimin e përmbledhjes.
Ju mund të jeni autor i parë i vetëm një punimi, por bashkëautor i 2 ose më shumë abstrakteve.
Nuk do te pranohen abstraktet që nuk përmbajnë rezultate ose strukturë sipas udhëzimeve.

UDHËZIME PËR PËRGATITJEN DHE DORËZIMIN E ABSTRAKTIT

Të gjitha abstraktet duhet të përmbajnë seksionet e mëposhtme:
Tema shkencore: Ju lutemi zgjidhni një nga temat shkencore të listuara (Tematika: 01-14)
Titulli (Font Times New Roman, Madhësia 12 pt, Shkronjat e Bold Block, hapësira e rreshtit 1)
Autorët (Font Times New Roman, Madhësia 11 pt, hapësira e rreshtit 1) Emri i autorit prezantues duhet të jetë me shkronja të zeza.
Përkatësia e autorëve/institucioni (Font Times New Roman, Madhësia 11 pikë, hapësira e rreshtit 1)
Teksti i punimit duhet te përmbajë: (Qëllimi i studimit, Rezultatet, Përfundimet me shkrimin
Font Times New Roman, Madhësia 12 pt, jo më shumë 300 fjalë, hapësira e rreshtit 1)
Lista e literaturës, (4-5 tituj sipas modelit APA)

DATA TË RËNDËSISHME

10 Prill 2024 – Pranimi i abstrakteve

20 Prill  2024 – Njoftimi

26 Prill 2024 – Botimi elektronik i librit të abstrakteve

 

Për tu regjistruar dhe dërguar abstraktin kliko ⟶ këtu

 

Persona kontakti:

Merita Xhetani – merita.xhetani@fshn.edu.al

Blerta Laze – lazeblerta@gmail.com

Brikena Parllaku – brikena.parllaku@fshn.edu.al

Të gjithë e-mailet  duhet të përmbajnë një  subjekt line  që nis me: ASHMG2024

 

Regjistrimi:                             

KategoriaDiten e konferences (on desk)
Anëtar profesionist3.000 Lek
Anëtar student2.000 Lek
Jo-anëtar5.000 Lek
Lektoret e ftuar dhe te ftuar nga ASHMGpa pagesë

 

Pagesa e regjistrimit përfshin:  ndjekjen e konferencës, pushimet kafe dhe drekën në ditën e konferencës, librin e abstrakteve me ISBN dhe çertifikatën e pjesëmarrjes.

Konferenca ASHMG 2024 ka 3 lloje pranimi për punimet dhe pjesëmarrjen:

 • Prezantim me gojë: Prezantuesi duhet të marrë pjesë në konferencë personalisht për të paraqitur punën e tij si një prezantim
 • Prezantim me poster: Prezantuesi duhet të marrë pjesë në konferencë personalisht ose të delegojë një bashkëautor për të paraqitur posterin e tij gjatë  sesionit “Shikimi i posterit me autorin”.
 • Pjesëmarrës: Pjësëmarrësit mund të jenë specialistë ose studentë të regjistruar për pjesëmarrje në konferencë, pa dërguar punim shkencor.

Formati i pranimit do të varet nga rezultati i pikëve të abstraktit përkatës  gjatë vlerësimit nga komiteti shkencor dhe bordi editorial.

Autorët do të informohen për formatin e abstraktit të tyre në njoftimin e pranimit.