• Open: Mon - Fri: 9:00 - 17:00

Kreu

Kush Jemi

Shoqata Shqiptare e Gjenetikës Molekulare Humane (SHSHGJMH)

SHSHGJMH u krijua më 13.04.2021, nga nje grupim specialistësh dhe shkencëtarësh të motivuar për të dhënë kontribut dhe për të sjellë frymën e përbashkët në drejtim të nxitjes dhe progresit të kësaj fushe të shkencës që ndryshon me hapa të shpejtë.

SHSHGJMH  planifikon të punojë me individët në Shqipëri, të cilët janë të etur për kërkime shkencore, kërkime epidemiologjike në Gjenetikën e Njeriut  dhe Gjenetikën molekulare diagnostike, në mënyrë të vazhdueshme duke krijuar matës cilësorë për laboratorët e Gjenetikës Mjekësore që punojnë me mostra humane, institucione private dhe publike, duke rritur përmirësimin e rregullave në fushën e hulumtimit të Gjenetikës Njerëzore dhe promovimin e tij me anë të çfarëdo metode të hapim vëmendjen për kapacitetet, aftësitë dhe pengesat e sistemeve demonstrative të Gjenetikës Njerëzore.

20 Vjet

përvojë në fushën e Gjenetikës Njerëzore dhe asaj Molekulare

Qëllimi

Cili është qëllimi jonë?

  • Të promovojë kërkimin shkencor në fushën e Gjenetikës Njerëzore, gjenetikes Mjekësore dhe kërkimit në gjenetikën molekulare humane.
  • Të kontribuojë në zhvillimin e Gjenetikës Njerëzore dhe Mjekësisë në të gjitha aspektet e saj.
  • Të stimulojë vëmendjen e publikut dhe institucionet ndaj Gjenetikës Njerëzore dhe Mjekësore në lidhje me shëndetin dhe sëmundjet njerëzore.
  • Të kontribuojë në programin e Edukimit të Vazhdueshëm Mjekësor dhe Mesuesise (CME) në fushën e Gjenetikës Njerëzore dhe Mjekësore.

08 Dhjetor
2022

Konferenca Kombëtare e ASHMG 2022:
GJENETIKA HUMANE - KËRKIMI DHE INOVACIONI

Aktivitetet

Aktivitetet më të fundit

Anëtarësimi

Si të bëhesh pjesë e eventeve

01
Regjistrohu
02
Kryej Pagesën
03
Ndiq Kursin