Qëllimi

Qëllimi

Cili është qëllimi jonë?

1
Të bashkëpunojë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe të Arsimit, Universitete të ndryshme dhe Institute të kërkimit shkencor në vend, në rajon si edhe më gjerë në shtete evropiane.
2
Të ndjekë me kohenrence përditësimet dhe arritjet në këtë shkencë në bashkëpunim edhe me shoqatën evropiane ESHG.
3
Të bashkëpunojë me institucione shëndetësore në vend, me agjenci publike, me organizata të të tjera shkencorë dhe në përgjithësi me organe të tjera, promovojnë kërkime dhe studime në fushën e Gjenetikës Humane dhe Mjekësore.
4
Përveç objektivave kryesisht shkencorë, Shoqata e propozon veten si një strukturë referuese dhe këshilluese për problemet me interes shkencor dhe shëndetësor në lidhje me Gjenetikën Njerëzore në të gjitha aspektet e saj të zbatimit tek njerëzit.
5
Shoqata mirëpret të gjithë ata që kanë interes shkencor në fushën e gjenetikës. Ajo ka siguruar një platformë “Hyrje e Hapur” ose të ashtuquajturin “Open Accses” në informacionin e hulumtuar dhe përditësuar, fuqinë e këtij të fundit si mjet për ngritjen e kapacitetit jo vetëm të specialistëve në aspektin profesional, por edhe të publikut të gjerë, duke ndërgjegjësuar shoqërinë për këtë shkencë që prek cilësinë e jetës së të gjithëve ne.